Política de Privacidade

Consulte a política de privacidade da tenda, dispositivos e servizos de FinCar GPS

1. RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS.

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

O propietario e controlador do ficheiro automatizado é FinCar, propietaria PyP, SL con CIF B87639035 e domicilio social en Boadilla del Monte (Madrid).

Con que finalidade procesamos os teus datos persoais?

En FinCar usamos os seus datos persoais só para os seguintes fins:

COMPRA / INSCRICIÓN:

  • Xestiona os teus pedidos.
  • Garantir o bo funcionamento da tenda en liña, para o que responderemos a todas as súas preguntas, guiarémolo nos procesos e poderemos contactar con vostede no caso de detectar algunha anomalía no proceso de compra.
  • Atende as dúbidas e solicitudes que nos podas enviar.
  • Mantéñase informado sobre ofertas e promocións.
  • Crea un perfil na nosa páxina web introducindo os teus datos básicos nun formulario para que poidas personalizar as túas compras e acceder a todos os produtos e promocións da tenda.

CONTACTO e ASISTENCIA:

  • Responda ás dúbidas e solicitudes que nos pode enviar e preste servizo técnico se o solicita.

NEWSLETTER:

  • Envía información sobre novidades, ofertas e promocións.

En calquera caso, ao navegar polo noso sitio web, podes rastrexar as túas accións para axudarnos a melloralo, facelo máis fácil de usar e seguro, ademais de poder ofrecerche un mellor servizo e experiencia nel.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento informado para responder ás consultas formuladas a través do sitio web, o que implica a aceptación destas condicións por parte do interesado.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Non se facilitarán datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal ou no marco da finalidade descrita anteriormente, por exemplo, ás administracións públicas ou outros organismos, se fose necesario para cumprir coas obrigas da organización.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Ten dereito a obter confirmación sobre se FinCar está a tratar ou non datos persoais que lle preocupan. Tamén ten dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outras razóns, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, pode solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións. Por razóns relacionadas coa súa situación particular, tamén pode opoñerse ao tratamento dos seus datos.

FinCar deixará de procesar os datos, excepto por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións. Lembre que en calquera momento pode presentar unha reclamación ante a autoridade de control.

Para calquera aclaración ou solicitude do exercicio dalgún destes dereitos, pode enviarnos unha solicitude a info@localizadorgpscoche.com

Como obtivemos os teus datos?

Toda a información confidencial enviada a través do noso sitio web está cifrada e, polo tanto, está protexida de terceiros. O envío desta información realízase a través do protocolo de seguridade SSL (Secure Socket Layer), que cifra a información que nos envías antes de que chegue a nós para protexela de terceiros. En ningún caso se almacenan os datos que poidan relacionar a identificación dos medios de pagamento coa identidade do seu propietario.

Os datos persoais que procesamos foron proporcionados directamente por vostede a través dos diferentes formularios dispoñibles no sitio web, só se procesarán os datos de identificación e contacto proporcionados.


2. PASA DE PAGO.

Calquera pagamento ou transacción económica realizada a través do sitio web que precise que o usuario proporcione os datos da súa tarxeta de crédito ou débito realizarase a través dun sistema de pasarela de pagamento xestionado directa e exclusivamente por Strime (entidade coa que FinCar ten acordouse a súa implementación). Neste caso, será o banco o que acceda e procese os devanditos datos para os verdadeiros fins de pagar as cantidades adebedadas. FinCar non terá acceso a estes datos.

IMPORTANTE : Os datos da tarxeta de crédito introdúcense directamente no sitio web seguro do banco, polo que FinCar non transmite esta información nin a mantén nos seus servidores.


3. DEREITO DE ACCESO, OPOSICIÓN, RECTIFICACIÓN E CANCELACIÓN.

O usuario que introduza os seus datos persoais nos formularios da nosa páxina web terá o pleno dereito a exercer os seus dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación en calquera momento solicitándoo a info@localizadorgpscoche.com , acompañando sempre a solicitude dunha copia do NIF do titular dos datos. En calquera caso, gps.com comprométese a cancelar os datos persoais recollidos cando xa non sexan necesarios ou relevantes para os fins para os que foron recollidos.


4. CAMBIO DA NORMATIVA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
FinCar pode modificar ou actualizar a política de privacidade en calquera momento de acordo coas modificacións realizadas na lexislación e regulamentos que regulan este asunto e protexen os dereitos do usuario, e será vinculante en canto se publiquen nesta mesma sección do páxina web. Se o usuario non está de acordo cos cambios que se poden facer na política de privacidade, recomendámoslle que deixe de usar este sitio web.